Lespark-plus 2011
LESPARK-plus 


 home
 dera
 dez1
 dezinf
 legi


PREDAJ DERATIZAČNÝCH
BOXOV

indexbox1
  

svab  

Dezinsekcia je súbor opatrení vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami za účelom ničenia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov - hmyzu (šváb, rus, blcha, ploštica, mravec, mucha, atď.).

Najčastejšie sa vykonáva formou postreku ,ktorý nemá takmer žiadny  zápach, nezanecháva škvrny a po jeho ukončení netreba upratovať, stačí priestory intenzívne vyvetrať a môžu sa používať. Treba len umyť predmety bezprostredne používané (poháre, taniere, príbory,). Dezinsekciu doporučujeme pri preventívnom zásahu vykonať jeden krát a pri represívnom zásahu dva krát(ploštica posteľná doporučujeme 3x) a to s prestávkou 3-6 týždňov, z dôvodu zničenia potomstva – druhej generácie. Interval postrekov závisí od druhu likvidovaného hmyzu. Tak isto vykonávame dezinsekciu formou kladenia požerových nástrah ,ktorá je určená na ničenie mravcov.

Na dezinsekčné zákroky používame najmodernejšie dostupné chemické a veľmi účinné prípravky z dovozu, schválené Ministerstvom zdravotníctva SR, formulované podľa najnovších poznatkov a receptúr s dlhodobými reziduálnymi účinkami, v dávkach a kombináciách dosahujúcich vysoký efekt a potláčajúcich v maximálnej miere možnosť rezistencie s prihliadnutím na minimálne zaťaženie životného prostredia.  Skladové priestory,sklady,kuchyne,bytové a nebytové priestory - cena sa určuje na základe obhliadky.

                                                                            srsen

           Design by budik 2011