Lespark-plus 2011
LESPARK-plus 


 home
 der1
 dezi
 dezinf
 legi


PREDAJ DERATIZAČNÝCH
BOXOV

indexbox1
   

                          kuna                        

Deratizácia je komplex opatrení zameraných na odstránenie a ničenie hlodavcov (potkany,myši), najčastejšie sa vykonáva formou  požerovej návnady,ktorá je uložená v deratizačnej staničke.
Deratizačné  staničky  pre  uloženie  nástrah  zhotovené pre tento účel, sú vhodné do  bežných prevádzok  uzavretá   stanička s bočnými otvormi  zamedzuje znehodnoteniu a zneužitiu nástrahy  .

Kladieme dôraz na to, aby deratizačný prípravok   bol účinný a zbytočne  nezaťažoval životné prostredie.Ochranné a bezpečnostné opatrenia sú nasmerované pri jednotlivých zásahoch tak, aby bola zaistená maximálna bezpečnosť pre ľudí a necielené zvieratá.

Najmodernejšie zahraničné deratizačné prípravky /nástrahy/ a  technologické postupy  používame  schválené len  MZ SR- hlavným hygienikom SR .


             rat
           Design by budik 2011