Lespark-plus 2011
LESPARK-plus 


 home
 dera
 dezi
 dezin1
 legi


PREDAJ DERATIZAČNÝCH
BOXOV

indexbox1
                      bakter                      
Dezinfekcia je súbor opatrení smerujúci k likvidácií mikroorganizmov pomocou chemických, fyzikálnych alebo kombinovaných postupov, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu nákazy od zdroja k vnímavému jedincovi - ničenie patogénnych mikroorganizmov.
Najčastejšie sa vykonáva formou postreku , alebo  rotačného prístroja vyrábajúceho tzv. suchú hmlu .
Dezinfekcia  sa vykonáva
  • dezinfekcia po úmrtí človeka
  • dezinfekcia spoločenských priestorov - MHD prostriedky,výťahy ...
  • dezinfekcia ovzdušia - čakárne ,škôlky
  • dezinfekcia spoločenských predmetov - kľučky,nákupné košíky
  • dezinfekcia detských pieskovísk
  • Dezinfekcia stien  - plesne na stenách
   plesen                          plesen3                              plesen2    

Príčiny plesnivých stien sú rôzne. Často je problémom nedostatočné vetranie, nízka teplota vzduchu v jednotlivých miestnostiach. Plesne sú mikroskopické organizmy, ktoré vylučujú do ovzdušia nebezpečné spóry. Tie sa tým pádom dostávajú do našich dýchacích ciest a sú všade okolo nás. Následkom môžu byť ťažkosti s dýchacími cestami, neustály kašeľ, astma či ekzémy. Cena sa určuje na základe obhliadky.

           Design by budik 2011